Budapesta – Istoria capitalei deratizate

 

1. Preliminarii

În 1970 Centrul de Sănătate Publică şi Epidemiologie (KÖJÁL/SANEPID) din Budapesta a estimat numărul şobolanilor în Budapesta, pe baza unor investigaţii, la aproximativ două milioane, aceştia provocând anual pagube între 300 şi 400 de milioane de forinţi. Investigaţia a constatat totodată că în medie, o proporţie de 32,8% a obiectivelor a fost infestată cu şobolani, dar zonele capitalei prezentau diferenţe marcante, căci proporţia obiectivelor infestate a fost de aproape 100% în zonele centrale ale Budapestei. În oraş a fost observat aproape în exclusivitate – în proporţie de 99% – şobolanul călător sau şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus), iar şobolanul de casă sau şobolanul negru (Rattus rattus) a fost observat doar sporadic în magazii şi porturi.

 

2. Cauze

Până la sfârşitul anilor ʼ60 operaţiuni de deratizare au fost executate doar în anumite zone ale Budapestei. Aceste deratizări nu au fost satisfăcătoare şi nici nu au putut eradica problema şobolanilor din capitala maghiară. Ancheta întreprinsă de Centrul de Sănătate Publică şi Epidemiologie din Budapesta a arătat că aceste operaţiuni de deratizare au costat aproximativ 30 de milioane de forinţi anual. Cu toate acestea infestarea cu şobolani a continuat să reprezinte un pericol deosebit pentru sănătatea publică şi să provoace pagube materiale însemnate. Principalele cauze ale ineficienţei acestor deratizări au fost următoarele: operaţiunile au avut un caracter ad-hoc şi izolat, limitându-se doar la anumite zone ale capitalei; a lipsit coordonarea în ceea ce priveşte perioada acestora şi, în plus, s-au folosit tehnologii învechite.

 

3. Ordonarea deratizării

Având în vedere situaţia deosebit de gravă descrisă mai sus, Comitetul Executiv al Consiliului Capitalei a ordonat în anul 1971 stârpirea şobolanilor pe întreaga arie de 525 km2 ai capitalei. În acest scop a organizat un concurs care a fost câştigat de Centrul de Biologia Mediului „Bábolna” S.R.L. (Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.), mai exact de către Staţia de Dezinfestare Bábolna (Bábolnai Fertőtlenítő Állomás) predecesoarea firmei noastre.

 

4. Efectuarea deratizării

În concordanţă cu un grafic detaliat, elaborat pe baza unei anchete temeinice, deratizarea trebuia efectuată în trei etape, în decurs de un an şi nouă luni. Operaţiunea propriu-zisă – care în esenţă a însemnat amplasarea metodică, pe baza graficului elaborat în prealabil, a produselor raticide în acelaşi timp atât în obiectivele de la suprafaţă, cât şi în sistemul de canalizare – a demarat în aprilie 1971.
La lucrări au participat în medie 112 persoane şi 20 de autovehicule. Şefii de brigadă care au coordonat lucrările au fost instruiţi de către Centrul de Sănătate Publică şi Epidemiologie din Budapesta, deratizarea fiind supravegheată în permanenţă, din punct de vedere profesional şi al eficacităţii, tot de către această instituţie. Pe baza măsurătorilor făcute de KÖJÁL (SANEPID) Budapesta, s-a putut constata fără echivoc eficacitatea combaterii şobolanilor pe teritoriul capitalei. Putem afirma cu mândrie că Budapesta este singura metropolă unde şobolanii nu reprezintă o problemă de sănătate publică, nu provoacă pagube materiale şi nici nu afectează dispoziţia locuitorilor.

 

5. Menţinerea stării de deratizare

Conducerea capitalei a înţeles că starea de deratizare poate fi menţinută doar dacă se utilizează o tehnologie unitară, apelându-se la un singur prestator. Astfel a organizat un nou concurs în 1973, de data aceasta în vederea menţinerii stării de deratizare, care – ţinându-se seama de rezultatele obţinute în combaterea infestării cu şobolani – a fost câştigat din nou de BÁBOLNA BIO. Operaţiunile ce fac obiectul acestui concurs continuă şi astăzi, fiind finanţate de către Primăria Generală a Capitalei Budapesta. Acest fapt înseamnă că nici populaţia şi nici instituţiile sau uzinele nu trebuie să plătească pentru lucrările ce vizează menţinerea stării de deratizare, ori pentru cele care au în vedere eliminarea unei eventuale infestări.

 

6. Modalităţile de menţinere a stării de deratizare

Firma BÁBOLNA BIO a elaborat o tehnologie nouă, specială, bazată pe un sistem computerizat de dezvoltare proprie în scopul menţinerii stării de deratizare. În cadrul operaţiunilor de menţinere a acestei stări, firma noastră aplică tratamentele necesare în termen de 24 de ore pe baza sesizărilor primite din partea populaţiei sau a instituţiilor pentru a preveni înmulţirea şobolanilor. După aceasta, firma controlează în mod regulat (o dată pe săptămână) consumul şi starea substanţelor raticide până ce constată eliminarea infestării cu şobolani.

În cadrul operaţiunilor de prevenire, care reprezintă a proporţie de cca. 90% din activitatea sa de combatere a şobolanilor, firma
BÁBOLNA BIO creează un „câmp de otravă” permanent şi efectuează controale lunare regulate la obiectivele considerate porţi de pătrundere, precum şi de-a lungul malurilor râurilor şi a pâraielor.

În cadrul operaţiunilor de menţinere a stării de deratizare, în scopul detectării acelor prezenţe ale şobolanilor care nu au fost semnalate şi a aplicării tratamentelor necesare, lucrătorii firmei noastre efectuează operaţiuni de recunoaştere bazate pe distribuţiile din anii anteriori a infestării cu şobolani. În decursul acestor operaţiuni de recunoaştere ei amplasează în puţurile de acces ale sistemului de canalizare precum şi în gurile de canalizare liber accesibile produse raticide speciale, rezistente la umezeală.

În cazurile în care este necesar, firma
BÁBOLNA BIO aplică tratamente de deratizare în toate obiectivele periclitate de către şobolani (cum ar fi marile obiective industriale, fabricile de alimente etc.) în urma inspectării şi controlării semestriale a acestora. Numărul obiectivelor budapestane care figurează în evidenţele noastre ca fiind periclitate este în prezent aproape 400.

În virtutea experienţelor acumulate se poate afirma că activitatea de menţinere a stării de deratizare se poate efectua în mod eficient numai dacă se are în vedere întreaga arie a capitalei şi dacă se realizează într-un sistem unitar, pe baza unei tehnologii unitare.

 

7. Rezultatele menţinerii stării de deratizarere

Ca rezultat al operaţiunilor de prevenire întreprinse în cadrul activităţilor de menţinere a stării de deratizare, gradul de infestare sporadică cauzată de migrarea şobolanilor din localităţile vecine către Budapesta şi de transportul de mărfuri scade de la un an la altul.

 

Populaţia reziduală de şobolani în Budapesta (exprimată prin numărul obiectivelor infestate)

 

În anul 2008 din cele 226.000 de obiective din capitală infestarea cu şobolani a putut fi constatată doar în 180 de cazuri, ceea ce reprezintă o proporţie de 0,08 procente.

Din din punct de vedere profesional, precum şi cel al eficacităţii, munca întreprinderii noastre a fost – şi este în continuare – supravegheată de Institutul din Budapesta al Inspectoratului Naţional de Sănătate Publică şi Poliţie Sanitară (Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete) – anterior KÖJÁL (SANEPID) Budapesta, actualmente Institutul Regional din Ungaria Centrală al INSPPS, Budapesta/Judeţul Pesta (ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális Intézet Főváros/Pest Megye). Această instituţie nu a formulat nici o obiecţie privitoare la activitatea firmei
BÁBOLNA BIO în urma controalelor lunare regulate şi obiective pe care le-a efectuat.

 

8. Constatările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Eficacitatea excepţională a deratizărilor din Budapesta a devenit bine cunoscută, mai mult a dobândit recunoaştere la nivel mondial – în cercurile profesionale. În publicaţia sa ce tratează problema şobolanilor, apărută în toamna anului 1998, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS/WHO) prezintă un studiu de caz dedicat operaţiunilor de deratizare din Budapesta calificând aceste acţiuni ca cel mai bine organizat program de lungă durată ce vizează combaterea şobolanilor.

 

9. Prezent şi viitor

Experienţa deceniilor trecute demonstrează importanţa deosebită a efectuării continue şi sistematice a lucrărilor, căci în caz contrar, pe de o parte, populaţia de şobolani din capitala maghiară ar atinge din nou, în scurt timp, un număr considerabil, ceea ce ar provoca prejudicii foarte grave atât sănătăţii publice, cât şi economiei, iar pe de altă parte s-ar irosi investiţiile materiale considerabile făcute până acum.

Aducerea la cunoştinţa întreprinderii noastre a unei eventuale infestări cu şobolani, în cazul constatării acesteia, este de o importanţă majoră pentru a putea fi luate măsurile necesare. Prin urmare vă solicităm ajutorul şi în continuare pentru a ne desfăşura activitatea într-o manieră cât mai eficace! În cazul în care constataţi prezenţa şobolanilor în perimetrul administrativ al capitalei Budapesta, vă rugăm să binevoiţi a semnala acest lucru folosindu-vă de informaţiile de contact de mai jos:

Telefon: 43-20-412. Telefax: 43-20-401

E-mail: info@babolna-bio.com

Adresă: 1107 Budapest, Szállás utca 6.

 

Primăria Generală a Capitalei Budapesta consideră menţinerea acestei stări avantajoase deosebit de importantă şi în continuare. Prin urmare lucrările de menţinere a stării de deratizare efectuate – pe teritoriul capitalei – în beneficiul populaţiei, precum şi a instituţiilor private sau publice sunt gratuite!