Garanţia calităţii

Întreprinderea noastră - cu un rol determinant pe piaţa naţională şi internaţională prin produsele împotriva dăunătorilor, serviciul igienic, fabricarea produselor distrugătoare a dăunătorilor şi a articolelor de menaj, chimicale - înțelege că deservirea partenerilor, rezolvarea problemelor nu poate fi la un nivel ridicat decât printr-un control armonizat la un grad calitativ deosebit. Cu acest scop activitatea noastră este organizată şi funcţionată astfel încât să fim în legătură strânsă unii cu alţii pentru a putea satisface exigenţele partenerilor noştri la un nivel de calitate superior.

Faima şi poziţia noastră pe piaţă este garantată prin asigurarea calităţii pretinse, deasemenea prin controlul în mod efectiv al calităţii. Din această cauză acordăm o atenţie deosebită tuturor activităţilor, care ne ajută în atingerea scopurilor prin dezvoltarea calităţii şi a controlului calităţii.

Sistemul nostru de control al calităţii are scopul de a asigura un control pentru o funcţionare regulată şi clară a organizaţiei noastre.Deasemenea dorim ca serviciile şi produsele noastre să corespundă pretenţiilor cumpărătorilor şi cerinţelor legii în aşa fel ca prin politica noastră de calitate şi prin realizarea scopurilor aspirate să asigurăm succesul întreprinderii noastre şi mulţumirea lucrătorilor noştri.

Scopul specialiştilor întreprinderii noastre este ca prin colaborarea cu institute de cercetare renumite din Ungaria, precum şi cu întreprinderile din străinătate să fie capabilă de a corespunde şi în viitor cerinţelor secolului nostru şi să dezvolte, fabrice și comercializeze servicii, substanţe și produse, cu ajutorul cărora se poate realiza MEDIUL CURAT AL VIEȚII, fără să pericliteze Pământul nostru.