Despre noi

CENTRUL BIOLOGIC AL MEDIULUI funcţionează de mai mult de 30 de ani. În cele trei decenii de activitate, BABOLNA BIO a obţinut un rol important în distrugerea dăunătorilor pe un teritoriu vast, în mod organizat și deasemenea sunt remarcabile producţia şi comercializarea insecticidelor.

Suntem mândri de activitatea noastră rodnică recunoscută şi pe plan internaţional, în domeniul distrugerii dăunătorilor în mod sistematic cuprinzând cartiere întregi de oraşe. Dintre acestea cea mai semnificativă estederatizarea completă a Budapestei şi menţinerea acestui nivel de metropolă fără şobolani de 26 de ani. La fel este remarcabilă şi acţiunea de distrugere a gândacilor de bucătărie în diferite cartiere cuprinzând un total de 145.000 de locuinţe.

Organizaţia Internaţională a Sănătăţii (WHO) în publicaţia despre protecţia împotriva şobolanilor prezintă deratizarea şi menţinerea acestei stări în Budpesta ca fiind cea mai bine organizată activitate de lungă durată la nivel internaţional.

BABOLNA BIO este membru fondator al Uniunii Naţionale a Specialiştilor Maghiari în Distrugerea Dăunătorilor (MaKOSZ).

La baza succeselor BABOLNA BIO se află munca de cercetare, dezvoltare căreia îi acordăm o atenție deosebită. De la bun început BABOLNA BIO a jucat un rol conducător în dezvoltarea, introducerea şi comercializarea insecticidelor şi a metodelor de distrugere a insectelor. În trecut a avut un rol deosebit de important în propagarea anticoagulanţilor pentru distrugerea animalelor rozătoare, a piretroidelor sintetice şi formulelor microcapsulate, în cazul gândacilor de bucătărie. Deasemenea BABOLNA BIO a elaborat metoda de alungare a gândacilor de bucătărie. În ultima vreme BABOLNA BIO joacă un rol important în aplicarea, dezvoltarea și producerea capcanelor pentru insecte folosind produse lipsite de pesticide, insectoferomoni, capcane cu feromon, precum și în dezvoltarea analogiilor de hormoni, care împiedică dezvoltarea insectelor (IGR).

BABOLNA BIO pune în centrul atenţiei utilizatorul, consumatorul. În concordanţă cu această atitudine îşi desfăşoară activitatea de marketing pe plan naţional şi internaţional. Pe piaţa produselor chimice de uz casnic BABOLNA BIO ocupă un rol determinant, numeroase produse fiind recunoscute.

Scopul BABOLNA BIO este ca pe lângă satisfacerea exigenţelor pieţii naţionale să fie un element activ, determinant şi pe piaţa internaţională. Fiind rezultatul muncii din ultimii ani exportul s-a multiplicat pe piaţa internaţională, iar produsele BABOLNA BIO apar în 25 de state, dintre care multe fiind dezvoltate economic.

Filozofia BABOLNA BIO, în concordanţă cu acest scop, este asigurarea în mod permanent a oamenilor, animalelor domestice, mediului curat fără dăunători, prin metode și procedee moderne având efecte periculoase minime asupra mediului.

Pentru a realiza scopul mai sus menţionat BABOLNA BIO permanent prelucrează strategii de distrugere a animalelor dăunătoare, organizează cercetări ştiinţifice de specialitate în Ungaria şi prin colaborare internaţională dezvoltă metode, procedee, produse moderne. BABOLNA BIO de ani de zile colaborează cu instituţii, firme recunoscute pe plan internaţional.

Pentru producerea și fabricarea insecticidelor moderneși eficiente, BABOLNA BIO a înfiinţat un laborator de cercetare propriu și deasemenea uzine de ambalare. Întreprinderea în conformitate cu cerinţele apărute elaborează permanent tehnologii de fabricare din ce în ce mai noi, deasemenea îşi dezvoltă și măreşte capacitatea de producţie.

BABOLNA BIO dispune de o experienţă de mai multe decenii în domeniul dezvoltării, producţiei și ambalării diferitelor formule de otravă pentru animalele rozătoare. Deasemenea, dispune de o rutină remarcabilă în domeniul produselor cu aerosol şi în producerea otravei împotriva ectoparazitei. Pe lângă produsele tradiţionale acordă o atenţie deosebită producerii capcanelor de insecte lipsite de pesticide și capcanelor cu feromon.

Producerea și fabricarea analogiilor de hormoni, care reglementează creşterea insectelor (juvenoide), precum dezvoltarea numeroaselor substanţe cu efect asemănător sunt de importanţă remarcabilă. Aceste substanţe moderne, netoxice, cu elemente care nu sunt dăunătoare pentru mediul înconjurător se pot folosi mai ales în cazul protecţiei împotriva gândacilor de bucătărie, puricilor, ţânţarilor, furnicilor şi muştelor fără periclitarea mediului înconjurător. Putem spune cu mare certitudine, că aceste substanţe și produse vor forma insecticidele noului mileniu fără să însemne un pericol pentu mediul înconjurător.

BABOLNA BIO se ocupă cu comercializare din 1980. Comerţul a devenit activitatea cea mai dinamic dezvoltată a întreprinderii în ultimii ani, în urma căreia mai multe grupuri de produse au rol conducător pe piaţa din Ungaria (insecticide, otrăvuri pentru rozătoare, capcane pentru insecte, aerosol parfumant). BABOLNA BIO dispune de gama cea mai vastă de insecticide din Ungaria, produsele sale sunt de o calitate deosebită, la un preţ convenabil, iar serviciile sunt flexibile.

Produsele BABOLNA BIO tradiţionale şi cele moderne, care nu sunt dăunătoare mediului, prin colaborarea cu cele 300 intreprinderi mari şi aproape 10.000 de unităţi comerciale mici, ajung la populaţie, la producători, precum și la specialiştii care se ocupă cu acest domeniu. Comercializarea, care se lărgeşte încontinuu, este susţinută prin reţeaua de reprezentanţi din domeniul comercializării şi consultanţii din domeniu.

Cheia activităţii rodnice și managementului remarcabil a BABOLNA BIO se află în aspiraţia de a asigura o calitate superioară. Această tendinţă este ajutată prin structura unică a întreprinderii în urma căreia produsele nou apărute, precum şi cele fabricate permanent sunt folosite și testate zilnic în sectorul propriu de servicii al întreprinderii. În urma acesteia funcţionează un sistem feed-back, care este motorul dezvoltării şi a asigurării calităţii superioare în mod permanent. Această activitate a fost recunoscută la Paris în 1994, când ni s-a acordat premiul Internaţional de Tehnologie şi Calitate. Tot cu scopul amintit am introdus și sistemul de asigurare a calităţii ISO 9001.